Confiteria - Plastics Torner
 
ARTICLES PER CONFITERIA Bastons per confiteria des 3mm a 6 mm i longitud de 40mm a 400mm.
Tubs segellats per obrir des de 5mm a 12mm i longituds de 110mm a 500mm.
Sistema hermètic per monodosi líquida.
BASTONS PER CARMELS
 • De Ø3mm a Ø6mm.
 • Longitud de 40mm a 400mm.
 • Transparents, blancs, en colores sòlids, ratllats d’un o diversos colors i amb ratlles rectes o en espiral.
 • Sistema "notch" d’adhesió per ranura.
 • Diferents materials adaptats a resistències mecàniques o químiques.
 • Materials certificats per ús alimentari.
TUBS SEGELLATS PER OBRIR
 • De Ø5mm a Ø12mm.
 • Longitud de 40mm a 400mm.
 • Transparents, blancs, en colors sòlids, ratllats d’un o diversos colors.
 • Amb segellat reversible o permanent.
MONODOSIS LÍQUIDA
 • De Ø5mm a Ø12mm.
 • Longitud de 180mm.
 • Transparents, blancs o en colores sòlids.
 • Amb segellat hermètic.
Vídeo demostració